Vårt NAV

Vi er et lite veletablert arkitektkontor som holder til i Oslo sentrum ved St. Olavs plass. Kontoret består i dag av fire arkitekter, flere med lang fartstid i NAV Arkitekter. Vår hovedkompetanse er historiske bygg, kulturminner og kulturmiljø, men oppdragene våre spenner vidt og vi kan tilby de fleste typer arkitekttjenester. Vi ønsker å tilby solid kompetanse i god dialog med våre oppdragsgivere med mål om bygg av høy kvalitet. 

Vi har både private og offentlige oppdragsgivere, og har bl.a. hatt rammeavtale med Universitetet i Oslo, Omsorgsbygg KF (Oslo kommune). I dag har vi rammeavtale med Statsbygg for porteføljen med kongelige eiendommer, samt innen kulturminnefaglig rådgivning og rådgivning av arkitekttjenester for med Ullevål Hagebyselskap. Andre oppdragsgivere har vært og EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten), Norsk Folkemuseum og Det kongelige hoff. Vi har også mange private oppdragsgivere.

Historikk

NAV Arkitekter ble grunnlagt av sivilarkitektene Ola Natvig (1928-2020) og Per Arne Bjørnstad i 1997. Per Arne Bjørnstad drev kontoret til han tok over stillingen som Slottsforvalter ved Det kongelig Hoff årsskiftet 2019/20.